Jak edukować i angażować chłopców? Sztama jako postawa i metoda pracy | konferencja + koalicja

Zapraszamy na konferencję o edukacji antyprzemocowej chłopców.

Co zrobić, by chłopcy i mężczyźni byli zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy?

To pytanie zadajemy sobie od lat.
To pytanie skłoniło nas do stworzenia nowej metody pracy z chłopcami i mężczyznami – SZTAMY.

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące projekt “Sztama w edukacji na rzecz zmiany”. Przed nami doskonała merytorycznie konferencja ekspercka z premierą nowego wydawnictwa, omówieniem nowej metody pracy z chłopakami i budowaniem Koalicji na Rzecz Wspierania Edukacji Antyprzemocowej dla Chłopców.

W programie:
💡ŚWIETNY PANEL EKSPERCKI o stanie szkoły w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej chłopców – prezentacje osób eksperckich.

👀 dr Mikołaj Winiewski* (Centrum Badań nad Uprzedzeniami)
Wyniki raportu “Równość w szkole” zleconego przez RPO a edukacja antyprzemocowa.

👀 Michalina Kulczykowska* (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
Realia pracy w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży a edukacja antyprzemocowa chłopców.

👀 Alina Czyżewska* (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
Czy instytucje systemu oświaty wspierają przemoc? Wnioski z monitoringu kuratoriów.

👀 Dominik Kuc* (Ranking Szkół LGBTQ)
Co dzieje się, gdy osoby uczące się biorą równość w swoje ręce i dlaczego musiały to zrobić?

👀 Magda Szewciów* (Fundacja HerStory)
O metodzie pracy z chłopakami i rezultatach projektu “Sztama w edukacji na rzecz zmiany”

*Bio wszystkich osób w dalszej części opisu.

🙌 PREMIERA KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK PRACY Z MĘŻCZYZNAMI I CHŁOPCAMI, wydawnictwa, które opisuje najlepsze inicjatywy i projekty ze wszystkich kontynentów. Zaprezentuje je redaktorka – Maria Czarnecka z Fundacji HerStory. Na miejscu będzie można otrzymać egzemplarz katalogu.

🤜🏻🤛🏻 SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE KOALICJI na Rzecz Wspierania Edukacji Antyprzemocowej dla Chłopców, facylitowane przez
– Martynę Markiewicz z Fundacji Ashoka w Polsce i
– Magdę Szewciów.

Jeśli chcesz wziąć udział w tym spotkaniu – zaznacz opcję w formularzu zapisowym.

Koalicja to nie tylko deklaracja poparcia dla edukacji antyprzemocowej chłopców. Mamy przestrzeń na to, by zaplanować wspólne działania na rzecz zmian w edukacji systemowej i pozaformalnej. Dołącz do nas!

ZAPISY NA KONFERENCJĘ (i pełna agenda godzinowa)
https://forms.gle/XBTuyzyhRwbUMJei9

dr Mikołaj Winiewski, Adiunkt w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Affiliate assistant professor na Universytecie Delaware, Członek Instytutu Studiów Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego. Główne pola zainteresowań to zagadnienia związane z przemocą kolektywną, szeroko rozumiana psychologia stosunków międzygrupowych, antysemityzm oraz zagadnienia związane z metodologią badań i pomiarem zmiennych psychologicznych.
Współpracował przy projektach badawczych z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których celem było diagnozowanie uprzedzeń. Miedzy innymi projekt dotyczący psychologicznych konsekwencji przestępstw z nienawiści z Biurem Rzecznika Praw Człowieka, badania nad akceptacją mowy nienawiści w polskim społeczeństwie wraz z Fundacją Stefana Batorego oraz sytuacją społeczną osób LGBT z Kampanią Przeciwko Homofobii (KPH).

Michalina Kulczykowska – Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła kurs terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 oraz jako interwent kryzysowy. Zajmuje się również szkoleniem stażystów i profesjonalistów w tematyce pomocy psychologicznej oraz superwizją ich pracy w tym obszarze. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w tematyce rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, czy zagrożeń online i hejtu. Odbyła także staż w Dziale prawnym Fundacji i towarzyszy klientom podczas rozpraw sądowych.

Alina Czyżewska, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta, wykładowczyni Collegium Civitas, aktorka, działaczka obywatelska. Działa w zakresie edukacji obywatelskiej, praw człowieka, interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy przez organy publiczne. Wspiera obywateli i obywatelki w braniu władzy w swoje ręce.

Dominik Kuc, Dominik Kuc – Członek Rady Fundacji GrowSpace oraz inicjator projektu Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Laureat konkursu 25 under 25 Forbes & McKinsey w kategorii „Wspieranie Różnorodności”. Członek grupy eksperckiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Magda Szewciów, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna a także moderatorka procesów Design Thinking w obszarze innowacji społecznych. Jako trenerka zajmuje się edukacją z zakresu różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania dyskryminacji. Obecnie w trakcie certyfikacji na providerkę TRE i kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Maria Czarnecka – koordynatorka i menadżerka projektów kulturalnych i społecznych. Prezeska Stowarzyszenia Antropologów Kultury Etnosfera, od lutego 2021 związana z Fundacją Herstory jako specjalistka ds. projektów.

Martyna Markiewicz – zawodowo zajmuje się wspieraniem sieci, organizacji, grup i osób, które dążą do zmiany społecznej. Zajmuje się głównie w obszarami równości płci oraz różnorodności, włączenia i sprawiedliwości społecznej. Trenerka, jokerka Teatru Uciśnionych, moderatorka Design Thinking. Koordynuje programy krajowe i europejskie w Fundacji Ashoka.

prowadzenie konferencji:
Lena Bielska, certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych Gestalt i uzupełniającego kursu psychologii. Trenersko pracuje głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji a także empowermentu, przeciwdziałania wypaleniom i kryzysom w pracy aktywistycznej i społecznej. Kreatorka projektów na rzecz zmiany społecznej.

Konferencję współorganizujemy Fundacją Ashoka w Polsce i Fundacją MagoVox, prowadzącymi program WzmocniONE.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory.

Patronaty/matronaty projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *