Empatia i konstruktywna komunikacja – warsztaty

🟡 Jak mówić o swoich emocjach i potrzebach?
🟡 Jak o nie zadbać, by jednocześnie uwzględnić emocje i potrzeby innych osób?
🟡 Jak się skutecznie komunikować we wspólnym byciu i działaniu?
 
🟣🟢 Nasze emocje i uczucia są podstawowym źródłem informacji o tym, jak się czujemy – czy dana sytuacja/relacja nam odpowiadają, czy jest nam w nich dobrze. Uważność na to, co wnosi druga osoba do relacji (swoje potrzeby i zasoby) wzmacniania poczucie współodpowiedzialności i sprawczości, a przede wszystkim pogłębia relacje. Zwiększa poczucie podmiotowości i partnerstwa, a jednocześnie otwiera przestrzeń dla różnorodności, w której mogą spotkać się z pozoru sprzeczne potrzeby.
 
🟣🟢 Zapraszamy na warsztat podczas którego przyjrzymy się wartościom ważnym w tworzeniu relacji. Na podstawie interaktywnych doświadczeń porozmawiamy o empatii i współodpowiedzialności. Poćwiczymy konstruktywną komunikację i zapoznamy się z podstawami porozumienia bez przemocy (NVC): komunikatem JA i modelem FUO. A wszystko odbędzie się w empatycznym kręgu.
 
🟣🟢 Warsztat przeznaczony dla wszystkich osób (kobiety, mężczyźni, osoby nb).
 
🟡 PROWADZĄCY:
Kamil Błoch – trener antyprzemocowy; współtwórca Grupy Performatywnej Chłopaki i Fundacji Czułych Mężczyzn; współtworzy i inicjuje kręgi mężczyzn, działa na rzecz czułej męskości; facylitator metody teatru ze społecznością.
 
 
🟡 CENA:
150 PLN płatne przelewem na konto o nr 60 1050 1142 1000 0097 5016 8594
 
🟡 KIEDY?
17 września (sobota) 11:00 – 15:30
 
🟡 GDZIE?
Szkoła – instytucja kultury
ul. Emilii Plater 31
Warszawa
 
🟡 LICZBA MIEJSC:
5 – 15 (warsztaty odbędą się tylko przy minimalnej liczbie uczestników)
 
🟡 ZAPISY:
gpchlopaki@gmail.com
 
🟣🟢 Jeśli proponowana kwota to dla Ciebie za dużo, napisz do nas i spróbujemy znaleźć rozwiązanie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *