Męskość inkluzywna, feministyczna, uważna. Męskość wyrażana przez facetów hetero, homo, trans, cis i inne osoby z doświadczeniem funkcjonowania jako mężczyzna. Męskość wynikająca z przeżywania i wyrażania emocji, także tych trudnych – jak lęk czy smutek. Męskość w kontakcie z własnym ciałem. Męskość bez lęku przed innymi mężczyznami. Czuła męskość.

Patriarchat szkodzi również mężczyznom

Chłopcy w procesie socjalizacji rodzinnej i w systemie edukacji szkolnej uczeni są rywalizacji i dążenia do sukcesu. W trakcie dojrzewania mają mało miejsca na wyrażanie swoich emocji i potrzeb. Szkodliwe, toksyczne wzorce męskości powielane przez autorytety, rówieśników, instytucje oraz media społecznościowe wymagają od chłopców bycia przystojnym, zaradnym, silnym, rywalizującym, zwycięskim. Chłopcy są uczeni skupiania się na wynikach w życiu zawodowym i wyrzekania się życia emocjonalnego. Trudniej im przyznać się do słabości, depresji, choroby. Ponadto dojrzewanie mężczyzn obarczone jest piętnem przemocy. Chłopcy i mężczyźni są zarazem ofiarami przemocy ze strony innych chłopców i mężczyzn, jak i sprawcami odpowiadającymi za około 90% aktów przemocy fizycznej wobec kobiet i mężczyzn (statystyki Polskiej Policji). Mężczyźni od najmłodszych lat socjalizowani są do uznawania przemocy jako integralnej część relacji i życia społecznego. Równocześnie, współtworząc kulturę przemocy, mężczyźni sami skazują się na cierpienie, alienację i problemy emocjonalnie. Nasze doświadczenie w tworzeniu męskich kręgów pokazuje, jak bardzo dorosłym już mężczyznom potrzebna jest empatyczna przestrzeń otwarta na wzmacnianie relacji międzyludzkich, wsparcie emocjonalne oraz wzajemną pomoc. Przestrzeń wolna od przemocy i uprzedzeń.

Kręgi, które do tej pory prowadziliśmy w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Katowicach, Toruniu i Łodzi grupowały mnóstwo mężczyzn, którzy w procesie socjalizacji nie otrzymali przestrzeni na wyrażanie swoich lęków, złości i potrzeb. Krąg stał się dla nich miejscem, gdzie mogą przejrzeć się w doświadczeniach innych mężczyzn, poczuć, że nie są samotni i nauczyć się praktykowania nowych, otwartych postaw wobec świata. Jednak kręgi w odwiedzanych przez nas miastach w małym stopniu były kontynuowane w formie regularnych spotkań. Zgłaszały się do nas osoby chcące podjąć rolę lidera, ale brakowało im narzędzi oraz kompetencji zapewniających trwałość kręgu. Dlatego czujemy ogromną potrzebę dłuższego procesu wzmacniania i edukowania liderów lokalnych kręgów mężczyzn. Męskie kręgi to przestrzeń dla wszystkich mężczyzn – cis, trans, hetero, niehetero – otwarta dla osób powyżej 18 roku życia. Kręgi odpowiadają na potrzeby kreowania inkluzywnej, nietoksycznej, wspierającej się, męskiej wspólnoty.

Zatomizowane przez charakter mediów internetowych, bańki informacyjne, nierówności ekonomiczne i konflikty polityczne społeczeństwo polskie potrzebuje miejsc do tworzenia nowych wspólnot. Kręgi to zaczyny wspólnot, które mają szansę przetrwać i wspierać się w codziennym życiu, w trudnych sytuacjach być ze sobą, spędzać ze sobą czas.

Badania (źródło: https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/czy-pije-ryzykownie/depresja-u-mezczyzn-wyniki-badan/) nie pozostawiają wątpliwości, co do społecznej i psychologicznej sytuacji mężczyzn. W Polsce liczba samobójstw dokonywanych przez facetów przekracza 5 tys. rocznie, a umierających śmiercią samobójczą jest prawie sześć razy więcej niż kobiet. Depresję diagnozuje się od dwóch do czterech razy rzadziej u mężczyzn niż u kobiet. Mężczyźni są czterokrotnie częściej niż kobiety skłonni szukać ukojenia w alkoholu, a dwukrotnie częściej w narkotykach. Do tego aż jedna czwarta młodych mężczyzn zgadza się ze zdaniem: „Płacz nie przystoi prawdziwemu mężczyźnie” (źródło: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,24700696,mlodzi-wypisali-sie-z-politycznej-wojny-starszych- maja.html).

Wobec tych porażających danych należy podjąć zdecydowane działania. Ważne i istotne jest tworzenie przestrzeni wsparcia, gdzie mężczyźni mogą rozmawiać o emocjach, płakać, wspierać się i tym samym nie realizować toksycznych, autodestrukcyjnych wzorców męskości. Dla nas ważna jest forma i jakość międzyludzkiego spotkania. Krąg to bezpieczna przestrzeń gwarantująca podmiotowość i demokratyzm.

Dodatkowo zachodzi różnica edukacyjna. Jak wynika z raportu “Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce” w naszym kraju co roku około 20% więcej kobiet niż mężczyzn zdaje maturę. Chłopcy ponad 2,5-krotnie częściej powtarzają klasę. Na tle innych krajów OECD młodzi mężczyźni w Polsce wyjątkowo często zgadzają się ze stwierdzeniem, że „szkoła była stratą czasu”, a rzadko zgadzają się ze stwierdzeniem, że „staranie się w szkole jest ważne”. Dzięki wsparciu i edukacji liderów kręgów, które planujemy w naszym projekcie, zakres działania może być większy i dotyczyć wielu mężczyzn. Kręgi mężczyzn mogą być trwałe i na stałe zadomowić się w siatce społecznej. Być wsparciem w codzienności, miejscem tworzenia się relacji. Nietrwałość więzi społecznych to poważny problem. Osoby bez sieci, międzyludzkiego wsparcia częściej są narażone na działania autoagresywne i agresywne. Kręgi i warsztaty liderskie wspierające trwałość kręgów to dążenie do ustanowienia przestrzeni na rozwój więzi, przyjaźni, wzajemnej pomocy, nawet wspólnoty. Kręgi to przestrzeń na spotkanie wielopokoleniowe, gdzie mężczyźni z różnych grup wiekowych i społecznych mogą lepiej się poznać i wesprzeć.

Do projektu chcemy zaprosić osoby wykluczone geograficznie (z mniejszych miejscowości), ekonomicznie (z nieuprzywilejowanych grup społecznych) i kulturowo (migranci, uchodźcy).Jest wiele działań nastawionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii. Są kampanie, projekty, organizacje pozarządowe wspierające zdrowienie z depresji. Naszym wkładem we wsparcie mężczyzn jest stworzenie miejsc nastawionych na szczere, żywotne relacje społeczne wbrew tendencjom i wzorcom męskości nastawionym na siłę, radzenie sobie za wszelką cenę, poświęcenie. Chcemy siły i radzenia sobie, ale które wynikają z prawdziwej, bliskiej relacji ze sobą i innymi, a nie z przymusu i dyscyplinowania.